Kinh nghiệm du lịch Đồ Sơn tự túc cần biết những gì?

Bởi pham chi

Kinh nghiệm đi Hải Phòng nhìn chung rất đơn giản vì thành phố phát triển, dịch vụ du lịch nhiều. Đến Hải Phòng thì tất nhiên phải ghé biển Đồ Sơn chơi. Kinh nghiệm du lịch Đồ Sơn có gì đáng lưu ý? Để Halohaiphong.com.vn tổng kết giúp bạn nhé. 1. Giới thiệu về Đồ…